Nowa firma - dzialalnosc-gospodarcza

Działalność gospodarcza

nowa-firma.com.plTytuł:  Jak założyć działalność gospodarczą?
Autor:  WERONIKA S.
27.5.2010, 09:03
Witam! Mam bardzo dobry pomysł na własną działalność gospodarczą. Wiem, że mi sie to opłaci. Tylko nie weim jak się za to wszystko zabrać, że by było wszystko ok. Czy ktoś mógłby mi w tym pomóc? Pozdrawiam.

Tytuł:   Jak założyć działalność gospodarczą?
Autor:  kirko
31.5.2010, 15:28
Zasady prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce reguluje Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Zgodnie z art. 2 tejże ustawy działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. Przedsiębiorca w rozumieniu ustawy to osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. Za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.

Odpowiedz:

Tytuł:
Autor:
Tekst:
Wpisz poprawną odpowiedz
aby wysłać wiadomość
Co jest większe, słoń czy księżyc