Nowa firma - dzialalnosc-gospodarcza

Działalność gospodarcza

nowa-firma.com.pl


Jak założyć działalność gospodarczą?

 

Jak właściwie założyć działalność gospodarczą? Oto pytanie nad którym głowi się nie jeden z nas. Ogólnie rzecz biorąc jest naprawdę wiele czynników które pchają nas w kierunku własnego biznesu. Mierne dotychczasowe zarobki, praca ponad siły, brak poszanowania przez pracodawcę, doskonały pomysł, chęć zarabiania prawdziwych pieniędzy - to wszystko sprawia, że ludzie budzą w sobie uśpione dotąd pokłady przedsiębiorczości, by w końcu ujrzały światło dzienne. Godziwa praca to obecnie luksus o którym marzy nie jeden z nas. Dlatego czemu nie spełnić jednego z wielu marzeń, skoro tak naprawdę jest ono w zasięgu naszej ręki.

Własne prowadzenie działalności gospodarczej jest obecnie najłatwiejszą i najprostszą formą działalności gospodarczej. Inne formy działalności gospodarczej obejmują:

a) spółkę jawną,

b) spółką cywilną,

c) spółkę partnerską,

d) spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością,

e) spółkę akcyjną,

f) spółkę komandytową,

g) spółkę komandytowo – akcyjną,

Ustawa „O swobodzie działalności gospodarczej” z dnia 2 lipca 2004 r. reguluje w Polsce wszystkie zasady które dotyczą prowadzenia działalności gospodarczej. Na podstawie artykułu 2 tejże ustawy, za działalność gospodarczą uznajemy zarobkową działalność o profilu:

a) handlowym,

b) budowlanym,

c) wytwórczym,

d) usługowym,

e) bazującym na poszukiwaniu, rozpoznawaniu oraz wydobyciu złóż kopalnianych,

f) ciągła i zorganizowana działalność zawodowa.

Za przedsiębiorcę w rozumieniu ustawy, nazywamy osobę:

  • fizyczną,

  • prawną,

  • jednostkę organizacyjną nie będącą osobą prawną,

która w swoim własnym zakresie posiada i prowadzi działalność gospodarczą. Do miana przedsiębiorcy możemy zaliczyć także wspólników, którzy wchodzą w skład spółki cywilnej, w której to obrębie prowadzą działalność gospodarczą.